Aylar: Kasım 2017

ÇOCUK VE ERGENLERİN PSİKOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

  Çocukların psikolojik açıdan incelenmesi için yapılan başvurularda bu çocukların çeşitli duygusal, bilişsel, fiziksel ve davranışsal sorunlardan en az birine, daha sıklıkla ise birden fazlasına sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle çocukların psikolojik olarak değerlendirmesi pek çok farklı boyutu kapsamak zorundadır. Çocuk ve ergenlerle çalışan uzmanlar yaptıkları değerlendirmede ailesel, sosyal, toplumsal ve kültürel faktörleri ele alarak ... read more

Cinsel Terapiler

Cinsel Terapi Nedir? Cinsel terapi, cinsel istek bozukluğu, cinsel uyarılma bozuklukları, orgazmla ilgi bozukluklar, cinsel ağrı bozuklukları gibi cinsel sorunları tedavi etmek için kullanılan bir çeşit terapi türüdür. Cinsel terapilerde güncel yaklaşım,  cinsel bozuklukları biyopsikososyal açıdan ele almak yani bozukluğu ortaya çıkaran biyolojik (hormon seviyeleri), psikolojik (beden imajı ve benlik saygısı gibi süreçler) ve sosyo-kültürel ... read more